Mijn aanpak

De bouwstenen       voor mijn aanpak zijn Performance, Presence en Ambitie. Deze 3 elementen zijn continu met elkaar in interactie en dienen alle 3 in het oog te worden gehouden. Vanuit dit totaalbeeld stem ik af op de essentie van de onderneming en lossen we samen de blokkades op. Ik vertrouw hierbij op mijn intuïtie en voer heldere, scherpe en daadkrachtige interventies uit. Ik kan dit doen als leider, adviseur of coach

Logo blokken.tif
Logo blokken.tif

Performance

Performance is de direct zichtbare kant van de onderneming en bestaat uit alles wat je waarneemt over de mensen, processen en producten. Maar het gaat vooral ook over het kennen, begrijpen en sturen op de juiste kerngetallen. Al deze elementen moeten afgestemd zijn op de essentie van de onderneming en vormen samen een weerspiegeling van de visie en strategie.

Presence

Presence betekent voor mij focussen op de energie in de onderneming en de mensen. De meeste informatie zit verborgen in het op het eerste gezicht onzichtbare. Essentieel is om waar te nemen waar de energie sterk beweegt en dus waar de passie zit, maar ook waar de energie niet beweegt. Hier zitten blokkades die voorkomen dat het volle potentieel geboren kan worden.

Ambition

Ambitie is de drijfveer, de stip aan de horizon en het punt van continue focus tijdens het proces. Voor aandeelhouders kan dit het genereren van winst zijn, voor een eigenaar van een onderneming de overdracht of het verstevigen van de continuïteit. Belangrijk is dat iedereen de ambitie omarmt. Daarom moet deze worden vertaald in heldere doelen, welke als punt van continue focus dienen om de progressie te meten.

"Money flows where energy goes"

Spreuk symbool